KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Müşterilerimiz,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Burakhan Tur. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir hassasiyetle koruma taahhüdünde bulunmaktayız. Bu kapsamda, sizlere kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu verilere nasıl erişebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Burakhan Tur. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti Atatürk Cad., 132-A, Fethiye / Mugla / Turkey +90 252 612 0751 [email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Araç kiralama işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Şirketimiz, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplayabilir:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vb.),
 • İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta vb.),
 • Sürücü belgesi bilgileri.

Bu bilgiler, doğrudan sizden veya tarafımızca sağlanan hizmetler sırasında otomatik olarak toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gereği belirlenen süre boyunca işlenecek ve bu sürenin sonunda silinecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK'nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Burakhan Tur. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni, şirketimizin KVKK uygulamalarına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Detaylı bilgi almak veya sorularınızı iletmek için [Şirket Adı] ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Burakhan Tur. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti


Whatsapp Telefon
UA-129463828-1