Kiralama Sözleşmesi

a)Aşağıda sayılı durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul ve taahhüt eder;
1)Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
2)Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,
3)Yarış hız denemesi, ralli,sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
4)Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük veya eşya taşınmasında,
5)Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında,
6)Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada,
7)Otomobili ivazlı veya ivazsız olarak kendinden ve kontratta isimleri yazılı olanlardan başkasına kullandırma, ariyet ve kiralamada,
b)Kiracı 21 yaşını doldurmuş olması en az 1 yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmadan kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz
c)Kiracı seyir dışında aracı güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı , kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.Çalınma halinde 45 günlük süre içinde bulunduğu taktirde kiralayan, aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini kiracıdan talep eder.
d)Kiracı aracı kiralayana teslim anında , araca ait resmi belgeleri iade etmediğinde, bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
e)Aracın , herhangi bir olay nedeniyle yetkili makamlarca müsaderesi veya elkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir.Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayana verilir.
f)Akaryakıt ücretleri kiracıya aittir.
g)Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce. ya da aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan ,taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil kiracıyı peşinen ibra etmiştir.
h)Kiralayan bir sebep gözetmek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
i)Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
j)Kiralayanın belgeli izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
k)Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin de Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
l)Kiracı hiçbir şekilde  aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.Bu taahhütle aykırılık, kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
Whatsapp Telefon
UA-129463828-1